Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh hai vị Thuyền Trưởng Anton Olsen và Phạm Ngọc Luy

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Nguyễn Thanh Lâm và Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Captain Anton Olsen 01
Thuyền trưởng Anton Olsen

Captain Anton Olsen 02
Thuyền trưởng Anton Olsen họp báo

Captain Anton Olsen 03
Thuyền trưởng Olsen được trao tặng huy chương

Captain Anton Olsen 04
Thuyền trưởng Olsen được trao tặng huy chương

Captain Anton Olsen 05
Thuyền trưởng Anton Olsen

Captain Anton Olsen 06
Thuyền trưởng Olsen và phu nhân thăm trại tị nạn Hongkong 1

Captain Anton Olsen 07
Thuyền trưởng Olsen và phu nhân thăm trại tị nạn Hongkong 2


Captain Anton Olsen 08
Thuyền trưởng Olsen và phu nhân thăm trại tị nạn Hongkong 3

Captain Pham Ngoc Luy 01
Thuyền trưởng Phạm Ngọc Luy

Captain Pham Ngoc Luy 02
Thuyền trưởng Luy trong trại tị nạn Dodwell

Captain Pham Ngoc Luy 03
Thuyền trưởng Luy trong trại tị nạn Dodwell

Captain Pham Ngoc Luy 04
Thuyền trưởng Phạm Ngọc Luy

Captain Pham Ngoc Luy 05
Thuyền trưởng Phạm Ngọc Luy


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh