Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh trong trại Tị Nạn Dodwell Ridge Và Saikung Hong Kong, trang 5

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Commemoration Flag 01
Đoàn Thánh Kinh Hội Truyền Giáo Tin Lành Hongkong trao cờ lưu niệm

Commemoration Flag 02
Cờ lưu niệm của Đoàn Thánh Kinh

Commemoration Flag 03
Chụp hình lưu niệm với Đoàn Thánh Kinh, 1

Commemoration Flag 04
Chụp hình lưu niệm với Đoàn Thánh Kinh, 2

Commemoration Flag 05
Chụp hình lưu niệm với Đoàn Thánh Kinh, 3


Commemoration Flag 06
Chụp hình lưu niệm với Đoàn Thánh Kinh, 4

Saikung 01
Phát quà trong trại Saikung

Saikung 02
Lãnh phần cơm trong trại Saikung

Saikung 03
Ban quân nhạc trình diễn trong trại Saikung

Saikung 04
Thống đốc Hongkong thăm trại Saikung


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh