Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh trong trại Tị Nạn Dodwell Ridge Hong Kong, trang 2

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Rev Khang and Capt Pham
Mục sư Khang và thuyền trưởng Luy

Two Truong Xuan babies
Bé Trường Xuân và bé Clara Maersk

Children's Fair 01
Cổng Hội Chợ Tết Nhi Đồng, trại Dodwell

Children's Fair 02
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 1

Children's Fair 03
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 2

Children's Fair 04
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 3

Children's Fair 05
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 4


Children's Fair 06
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 5

Children's Fair 07
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 6

Children's Fair 08
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 7

Children's Fair 09
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 8

Children's Fair 10
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 9

Children's Fair 11
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 10

Children's Fair 12
Ngày Tết Nhi Đồng, trại Dodwell - 11


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh