Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh trong trại Tị Nạn Dodwell Ridge Hong Kong, trang 1

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Dodwell Lunch Preparation
Sửa soạn bữa ăn trưa, trại Dodwell

Dodwell lunch line 1
Xếp hàng chờ bữa ăn trưa, trại Dodwell

Dodwell lunch line 2
Xếp hàng chờ bữa ăn trưa, trại Dodwell

More lunch line at Dodwell 1
Xếp hàng lãnh thức ăn, trại Dodwell

More lunch line at Dodwell 2
Xếp hàng lãnh thức ăn, trại Dodwell

Lam-Phuong's family having lunch
Gia đình nhạc sĩ Lam Phương dùng cơm trưa


First Aid Station, Dodwell
Trạm Y Tế trại Dodwell

Bhuddist monk
Một vị sư và thuyền trưởng Luy

Catholic Church sermon
Một buổi lễ Thiên Chúa Giáo

Sister Nguyen
Sơ Nguyện thăm trại Dodwell

A refugee family
Một gia đình trong trại Dodwell


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh