Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình Ảnh Tàu Trường-Xuân, trang 4

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Refugees on Clara Maersk 7
Đồng bào tị nạn trên tàu Clara Maersk

Refugees on Clara Maersk 8
Đồng bào tị nạn trên tàu Clara Maersk

Refugees on Clara Maersk 9
Đồng bào tị nạn trên tàu Clara Maersk

Refugees on Clara Maersk 10
Đồng bào tị nạn trên tàu Clara Maersk


TruongXuan in HongKong Harbor 1
Tàu Trường Xuân được kéo vào cảng Hồng Kông

TruongXuan in HongKong Harbor 2
Tàu Trường Xuân được kéo vào cảng Hồng Kông

TruongXuan in HongKong Harbor 3
Tàu Trường Xuân được kéo vào cảng Hồng Kông


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh