Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

    Phát Hành Kỷ Yếu Trường-Xuân:

    Ngày tháng: 20 tháng 6, 2010
    Địa điểm: Sydney, Úc-Đại-Lợi

    Kỷ Yếu Trường Xuân, sách dày 628 trang, bìa cứng, khổ giấy A4 (210 x 297 mm hay là 8.3 x 11.7 in)

    giá bán AU$130.00 kể cả cước phí gửi.

    Quý vị nào muốn mua cuốn Kỷ Yếu
    Trường Xuân, xin liên lạc với:

    Debbie Nguyen
    PO Box 247
    Yagoona, NSW 2199
    Australia

    email: debbie@dnacpa.com.au

    Quí vị nào đã đóng góp giúp tờ Kỷ Yếu
    nhưng chưa nhận được cuốn KYTX,
    xin liên lạc với địa chỉ trên để mua báo
    với giá AU$65.00 kể cả cước phí gửi.


MS Truong Xuan docking

Tàu Trường-Xuân tại San Fernando, Phi-Luật-Tân
(1974)
    
Các trang Trường-Xuân bạn:


    Hội Trường-Xuân Cali

    Bài viết về Trường Xuân trên mạng

    Hình ảnh Trường Xuân trên Youtube

    Chiêu-Anh the Truong Xuan Baby